Javna nabava

Objavljeno: 4.1.2011. Ažurirano: 28.4.2017.
Hrvatska narodna banka obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.

Na ovoj stranici možete pronaći Pravilnik o nabavi u HNB-u, plan nabave, registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma, registar bagatelnih ugovora i popis gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska narodna banka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prema članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi Hrvatska narodna banka kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • Eudora d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • M. Heferer d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • Žurić i partneri d.o.o., Ivana Lučića 2A, Zagreb.

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naručitelj, Hrvatska narodna banka, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova zamjene stolarije R5 IV kat ulično pročelje - drvena stolarija.

Prema članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) naručitelj ovim putem 28. travnja 2017. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeću dokumentaciju: Radovi zamjene stolarije R5 IV kat ulično pročelje - drvena stolarija.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 8 (osam) dana, uključujući dan objave dokumentacije na internetskim stranicama naručitelja, www.hnb.hr. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja primjedbe i prijedloge u vezi s dokumentacijom dostaviti naručitelju na e-adrese tanja.pereza@hnb.hr i danijela.brailo@hnb.hr.

Nakon isteka roka od 8 (osam) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, koje će objaviti na internetskim stranicama www.hnb.hr.