Javna nabava

Objavljeno: 4.1.2011. Ažurirano: 10.2.2017.
Hrvatska narodna banka obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.

Na ovoj stranici možete pronaći Pravilnik o nabavi u HNB-u, plan nabave, registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma, registar bagatelnih ugovora i popis gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska narodna banka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prema članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi Hrvatska narodna banka kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • Eudora d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • M. Heferer d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • Žurić i partneri d.o.o., Ivana Lučića 2A, Zagreb.

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Naručitelj, Hrvatska narodna banka, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga revizije kvalitete imovine Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Prema članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/2016.) naručitelj ovim putem 30. siječnja 2017. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeću dokumentaciju:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, uključujući dan objave dokumentacije na internetskim stranicama naručitelja, www.hnb.hr. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja primjedbe i prijedloge u vezi s dokumentacijom dostaviti naručitelju na e-adrese sanja.stojevic@hnb.hr i paula.palatinus@hnb.hr.

Nakon isteka roka od 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, koje će objaviti na internetskim stranicama www.hnb.hr.

Prema članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi naručitelj 7. veljače 2017. objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.