Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 10.3.2017.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

 

  2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Površina (u km2) 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594
Broj stanovnika (u mil.) a 4,268 4,256 4,238 4,204 4,171
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b 330.456 329.571 328.109 333.837 343.195
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene)  43.959 43.516 43.002 43.870 45.581
BDP po stanovniku (u EUR)   10.300 10.225 10.147 10.435 10.929
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) -2,2 -1,1 -0,5 1,6 2,9
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena  3,4 2,2 -0,2 -0,5 -1,1
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c -22 441 906 2.236 -
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a)  -0,1 1,0 2,1 5,1 -
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a)  41,7 43,1 46,5 50,0 -
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a)  41,2 42,7 44,4 47,2 -
Inozemni dug  (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 45.297 45.803 46.416 45.384 -
Inozemni dug (u % BDP-a)  103,0 105,3 107,9 103,4 -
Inozemni dug  (u % izvoza robe i usluga)  247,3 244,1 232,3 206,8 -
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d 43,3 41,0 43,5 41,6 -
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) 11.236 12.908 12.688 13.707 13.514
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) 7,5 8,3 8,0 7,9 -
Nacionalna valuta: kuna (HRK)           
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) 7,5456 7,6376 7,6615 7,6350 7,5578
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) 5,7268 5,5490 6,3021 6,9918 7,1685
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR)  7,5173 7,5735 7,6300 7,6096 7,5294
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD)  5,8509 5,7059 5,7493 6,8623 6,8037
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e -17.549 -17.446 -17.792 -11.027 -
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e -5,3 -5,3 -5,4 -3,3 -
Dug opće države (u % BDP-a) e 70,7 82,2 86,6 86,7 -
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 15,9 17,3 17,3 16,3 -
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 43,2 42,1 43,3 44,1 -

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2015. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2016. privremeni su.
b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2015. i 2016. privremeni su.
c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno s trećim tromjesečjem 2016. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju studenoga 2016. 
d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim  poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.
e Proračunski podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.
f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; HNB