Agregirano nekonsolidirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija


U tijeku je tehnička prilagodba obrazaca agregiranoga statističkog izvješća kreditnih institucija Međunarodnom standardu financijskog izvješćivanja 9 (MSFI 9) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018. U skladu s tim za izvještajna razdoblja od siječnja 2018. tablice neće biti objavljene prema kalendaru planiranih objava, već će podaci biti objavljeni čim to bude moguće.