Licenciranje

Objavljeno: 31.1.2015.
Licenciranje obuhvaća izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga, izdavanje elektroničkog novca, rad platnog sustava te obavljanje mjenjačkih poslova. Ovdje se mogu pronaći zahtjevi za izdavanje navedenih odobrenja, popis dokumentacije koja im se prilaže te postupak odlučivanja.

Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje platnih usluga, odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i odobrenje za rad platnog sustava, pod uvjetima propisanima Zakonom o platnom prometu i Zakonom o elektroničkom novcu. Odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i/ili pružanje platnih usluga dobiveno od Hrvatske narodne banke vrijedi u svim državama članicama Europske unije.

Nakon dobivanja odobrenja od Hrvatske narodne banke institucija za elektronički novac odnosno institucija za platni promet može u sudski registar upisati djelatnost izdavanja elektroničkog novca i/ili pružanja platnih usluga.

Institucija za elektronički novac odnosno institucija za platni promet ne smije izdavati elektronički novac i/ili pružati platne usluge prije dobivanja odobrenja i upisa djelatnosti izdavanja elektroničkog novca i/ili pružanja platnih usluga u sudski registar.