Oprezno s kreditnim ponudama pristiglima e-poštom

Objavljeno: 7.5.2018.
Oprezno s kreditnim ponudama pristiglima e-poštom

Upozorenje u vezi s kreditima koji se nude na internetu (e-poštom)

Potaknuti povećanim brojem upita građana o ponudama kredita primljenima elektroničkom poštom, želimo upozoriti na niz elemenata na koje je potrebno obratiti pozornost pri razmatranju takvih ponuda.

Za ponude kredita na koje se odnosi naše upozorenje karakteristično je sljedeće:

  • poslane su elektroničkom poštom
  • iz ponude nije jasan identitet fizičke ili pravne osobe koja je ponuditelj, tj. potencijalni kreditor, a time i vjerovnik
  • iz ponude je vidljivo koja je pravna ili fizička osoba ponuditelj, ali informacije o njemu nepotpune su ili zavaravajuće
  • iz ponude nije vidljivo svojstvo u kojem ponuditelj nastupa na tržištu (domaća ili strana pravna ili fizička osoba, kreditni posrednik)
  • ponuda kredita sastavljena je nemarno i ostavlja dojam lošeg prijevoda na hrvatski jezik; zamjetne su gramatičke i pravopisne pogreške
  • ponuda ne sadržava dovoljno informacija uobičajenih za ozbiljne ponude kreditnih proizvoda, time ni o sastavnicama potencijalnoga kreditnog ugovora
  • ponuda ne sadržava uputu o načinu dobivanja informacija o pojedinostima ugovora, a u slučaju kada su zatražene ponuditelj izbjegava dati tražene informacije i sl.

Osim navedenog, potrošačima za prepoznavanje takvih kreditnih ponuda može biti koristan i zakonski okvir kojim se regulira sklapanje na daljinu ugovora o prodaji financijskih usluga. Zakonom o zaštiti potrošača ("Narodne novine", br. 41/2014. i 110/2015.), odredbama članaka 80. do 94., propisane su informacije koje potrošač mora primiti te prava i obveze obiju strana, kao npr. pravo na odustajanje, obavijest o načinu rješavanja sporova i sl.

Ponude koje inicijalno ne sadržavaju propisane informacije ili do njih nije moguće doći ni naknadno, na zahtjev, rizične su za potrošača.

Prvo, ti su rizici financijske prirode. Zbog znatno smanjenog opsega informacija koje često takvu ponudu čine zavaravajućom, postoji naime velik rizik donošenja nepovoljnih financijskih odluka glede očekivane glavnice kredita, očekivane kamatne stope koja će se primjenjivati, očekivanog iznosa za isplatu, iznosa za otplatu, razdoblja otplate, instrumenata osiguranja i slično. Tu je i rizik od gubitka novčanih sredstava i prije potpisivanja ugovora: u takvim se ponudama često kao uvjet za isplatu obećanog iznosa kredita od potencijalnog dužnika traži uplata određenih novčanih sredstava.

Osim financijskih rizika, tu su i rizici prijevare i manipulacije osobnim podacima. U opisanim kreditnim ponudama vrlo se često potrošaču kao uvjet za nastavak procesa kreditiranja nameće obveza dostave jednoga osobnog podatka ili više osobnih podataka bez pojašnjenja njihove svrhe prikupljanja, načina obrade i načina pohrane. Time rastu rizici vezani uz krađu identiteta, financijske i slične prevare.

Konačno, opisane i slične ponude mogu biti paravan za računalne viruse koji primatelju stvaraju štetu na pohranjenim podacima, ranije instaliranom softveru i sl.

S obzirom na navedeno, potrošačima savjetujemo da prije odluke o ponudi ispravno i nedvojbeno utvrde o kakvoj je ponudi financijskih usluga riječ, odnosno provjere ima li ponuda sve sastavnice koje mora sadržavati. Ako je ponuda prepoznata kao legitimna tržišna ponuda sa svim potrebnim informacijama, kao ponuda poznatog pružatelja usluge i iz pouzdanih izvora, o njoj valja odlučiti na temelju financijski uvjetovanih faktora.

Naposljetku, rizične ponude kredita ne treba miješati s promotivnim ponudama licenciranih domaćih kreditnih institucija ili kreditnih unija, kao ni s ponudama stranih pružatelja usluga koji za obavljanje svojih usluga imaju odobrenje u matičnoj državi ili su s tim matičnim odobrenjem registrirani (notificirani) pri regulatornom tijelu države na čijem teritoriju pružaju usluge. Više informacija o institucijama kojima je odobrenje za rad izdala Hrvatska narodna banka ili su s matičnim odobrenjem registrirane za pružanje usluga na teritoriju Republike Hrvatske možete pronaći u registrima na internetskoj stranici HNB-a, na sljedećim poveznicama:

Popis institucija koje ostvaruju slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga

Popis kreditnih institucija

Popis kreditnih unija

Registar kreditnih posrednika sa sjedištem u RH

Popis kreditnih posrednika iz drugih država članica