Intervjui

Intervju s guvernerom u Dnevniku Nove TV

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 8. 2020.

Gostovanje guvernera HNB-a u Dnevniku HRT-a

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 8. 2020.

Intervju s guvernerom za RTL Danas

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 8. 2020.

Intervju s guvernerom u Poslovnom dnevniku

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 7. 2020.

Zamjenica guvernera o ulasku Hrvatske u europski tečajni mehanizam

Govornik Dr. sc. Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a
Datum 7. 2020.

Gostovanje guvernera HNB-a u Dnevniku Nove TV

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 7. 2020.

Guverner HNB-a o središnjem paritetu kune prema euru i hrvatskom ulasku u ERM II

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 7. 2020.

Guverner o ulasku Hrvatske u ERM II na HRT-u

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 7. 2020.

Intervju s guvernerom u Slobodnoj Dalmaciji

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 5. 2020.

Intervju s guvernerom HNB-a na Hrvatskoj radioteleviziji

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 4. 2020.