Priopćenja

Sjednica Savjeta HNB-a:
Mjere uvedene u Croatia banku imaju pozitivne učinke

Datum 3.3.1999.

Sjednice Savjeta HNB-a:
Imenovan privremeni upravitelj u Croatia banci

Datum 23.2.1999.

Misija MMF-a završila posjet Hrvatskoj

Datum 12.2.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Pripreme za uvođenje HSVP-a u završnoj fazi

Datum 10.2.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Središnja banka ponudila bankama dodatni kredit za likvidnost

Datum 28.1.1999.

Središnja banka imenovala privremene upravitelje u četiri banke

Datum 21.1.1999.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Zamjetan rast deviznih depozita u prosincu 2000. godine

Datum 20.1.1999.

Uvođenje eura

Datum 17.12.1998.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Savjet HNB-a ne slaže se sa sanacijom Ilirija banke

Datum 9.12.1998.

Misija MMF-a završila posjetu Hrvatskoj

Datum 12.11.1998.

Pretraživanje priopćenja