Priopćenja

Dug opće države na kraju lipnja 2021. iznosio je 87,4% BDP-a

Datum 30.9.2021.

4. međunarodna konferencija “Balkan Network for Euro Protection"

Datum 22.9.2021.

Savjet HNB-a: Inflacija 2,0% u lipnju, u srpnju porasla na 2,8%

Istekao rok za podnošenje prijedloga dizajna eurokovanica

Datum 16.9.2021.

Boris Vujčić, guverner HNB-a sastao se s Valdisom Dombrovskisom, potpredsjednikom Europske komisije zaduženog za gospodarstvo

Datum 13.9.2021.

Potpisan Memorandum o razumijevanju o početku proizvodnje eurokovanica i o pripremnim aktivnostima prije početka proizvodnje

Datum 10.9.2021.

Obavijest o primjeni regulative Europske unije koja uređuje transparentnost u informiranju o naknadama za usluge preračunavanja valuta

Datum 27.7.2021.

Savjet HNB-a: Suglasnost za upravu Hrvatske poštanske banke

Datum 9.9.2021.

Obavijest o stupanju na snagu nove Uredbe (EU) 2021/1230 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. srpnja 2021. o prekograničnim plaćanjima u Uniji – kodificirani tekst

Datum 9.9.2021.

Europska unija treba se pridržavati sporazuma Basel III

Datum 7.9.2021.

Pretraživanje priopćenja