NKS

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 1.1.2023.

Nakon uvođenja eura kao nacionalne valute u RH sustav 1. siječnja 2023. i ulaskom RH u europodručje Nacionalni klirinški sustav (NKS) prestao je s radom. Statistički podaci koji se odnose na NKS prikazani su na godišnjoj razini zaključno s 2022. godinom.


Statistički podaci koji se odnose na NKS jesu strukturirani prikaz vrijednosti, broja, prosječnih vrijednosti i prosječnog broja platnih transakcija na razini platnog sustava za godišnje i polugodišnje razdoblje (ukupne vrijednosti i vrijednosti po obračunskim ciklusima NKS-a), kao i zbirni prikaz indeksa koncentracije kreditnih institucija (pet banaka) s najvećim udjelom u ukupnoj vrijednosti i ukupnom broju platnih transakcija u platnom sustavu.

Financijska agencija (Fina) jedini je izvor podataka za statističke prikaze koji se odnose na NKS.