Usporedite bankovne naknade

Objavljeno: 1.11.2018. Ažurirano: 2.1.2023.
Objavljena usporedba naknada namijenjena je potrošačima. Ona obuhvaća usporedbu aktualnih naknada za najčešće korištene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje u RH, koje ujedno potrošače izlažu najvećemu ukupnome ili pojedinačnom trošku.

Prije nego što potrošač otvori račun za plaćanje, banka mu je dužna dati Informativni dokument o naknadama (FID), koji sadržava informacije o visini naknada za najčešće korištene platne usluge, povezane s tim računom. Prikaz 1. sadržava sve aktualne informativne dokumente o naknadama na tržištu RH. Prikaz 2. omogućuje usporedbu naknada za najčešće korištene platne usluge povezane s eurskim tekućim računom koji nije dio paketa, a Prikaz 3. obuhvaća usporedbu naknada povezanih s eurskim tekućim računom koji je dio paketa.

Prikaz 1. Informativni dokumenti o naknadama na tržištu RH (FID)
Prikaz 2. Naknade za najčešće korištene platne usluge povezane s eurskim tekućim računom
Prikaz 3. Naknade za pakete koji uključuju vođenje eurskog tekućeg računa

Objavljena usporedba naknada izrađuje se na temelju podataka za koje odgovaraju i koje Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju banke na temelju Odluke o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga (NN, br. 42/2018.). U slučaju promjene neke od objavljenih informacija, banke su dužne o tome odmah izvijestiti HNB, koji potom ažurira objavljene informacije.

Netočne informacije u vezi s objavljenim naknadama možete prijaviti na Pritužbe.