Kreditne institucije ESA 2010

Objavljeno: 28.4.2016.
Od prosinca 2010. godine podaci u sklopu agregiranog statističkog izvješća sastavljaju se u skladu s ESA 2010 metodologijom.