Jesu li plaćanja trgovinskim karticama platna usluga?

Objavljeno: 5.11.2018. Ažurirano: 1.1.2023.
Informirajte se o plaćanju karticama koje se upotrebljavaju ograničeno

Plaćanje trgovinskom karticom koja se može upotrebljavati samo u ograničenim okolnostima (npr. samo na benzinskim crpkama, u određenom trgovinskom lancu ili trgovačkom centru) ne smatra se platnom uslugom, što znači da se na trgovinske kartice koje zadovoljavaju uvjete za isključenje ne primjenjuje Zakon o platnom prometu te nije potrebno odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje takvih usluga.

Međutim, Zakonom o platnom prometu koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018. propisana je obveza pružateljima usluga koji izdaju trgovinske kartice da obavijeste Hrvatsku narodnu banku ako ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih tim karticama u prethodnih 12 mjeseci premaši iznos od 1.000.000,00 eura.

Budući da se na kartice koje se izdaju u "ograničenoj mreži" ne primjenjuju odredbe Zakona o platnom prometu, korisnici takvih kartica ne mogu ostvarivati svoja prava iz Zakona koja imaju korisnici platnih kartica koje izdaju ovlašteni pružatelji platnih usluga.

Popis izdavatelja kartica u "ograničenoj mreži" koji su obavijestili Hrvatsku narodnu banku o tome da je ukupna vrijednost platnih transakcija u prethodnih 12 mjeseci premašila iznos od 1.000.000,00 eura objavljuje se u registru koji vodi Hrvatska narodna banka i u središnjem registru koji vodi Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

Detaljnije informacije o Zakonu o platnom prometu i Zakonu o elektroničkom novcu doznajte ovdje.