Kada se plaća naknada za prijevremeni povrat kredita?

 
Za potrošačke kredite ugovorene nakon 1. siječnja 2010. godine propisana su određena ograničenja

Ako je potrošački kredit ugovoren prije 2010. godine, naknada za prijevremeno djelomično ili ispunjenje obveze iz kredita u cijelosti, naplaćuje se sukladno važećim tarifama naknada banke s kojom je konkretan kredit ugovoren dok  su, za potrošačke kredite ugovorene nakon 01.01.2010. godine, propisana određena ograničenja. Konkretno, nije dopuštena naplata naknade za prijevremeni povrat kredita ukoliko se potrošački kredit prijevremeno otplaćuje u vrijeme kada se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa. Ukoliko je kredit ugovoren s fiksnom kamatnom stopom, dopuštena je naplata naknade ali pod određenim uvjetima i maksimalnim iznosima (Iznos naknade ne smije premašiti 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu dulje od godine dana. Ako je to razdoblje kraće od godine dana, iznos naknade ne smije biti veći od 0,5% iznosa kredita koji se ranije otplaćuje). Osim toga, kod stambenih potrošačkih kredita ugovorenim nakon 20.10.2017. godine, nije dopuštena naplata naknade za prijevremeni povrat kredita.

Detaljnije informacije o kreditima doznajte ovdje.