Kako saznati sve o trenutnoj ponudi kredita?

Objavljeno: 12.4.2018. Ažurirano: 30.1.2020.
HNB-ova Informativna lista jedan je od alata informiranja o ponudi kredita

Jedan od alata koji nam stoji na raspolaganju kod informiranja o ponudi kredita je Informativna lista Hrvatske narodne banke. U vrlo jednostavnom prikazu dostupne su informacije o reprezentativnim primjerima iz ponude kredita kreditnih institucija koje posluju na tržištu Republike Hrvatske. Kredite je moguće pretraživati po jednoj od 6 različitih vrsta ili po svima ili jednoj od tri vrste kamatnih stopa (fiksna, promjenjiva i kombinirana). Dostupne su informacije o najvećem iznosu i roku kredita, efektivnoj kamatnoj stopi, vrsti i visini promjenjivog parametra, fiksnoj marži kreditne institucije te postojanju i visini naknade za prijevremenu otplatu kredita. Ponudu kredita možemo pregledavati i putem besplatne mobilne aplikacije mHNB. Sve dodatne informacije moguće je dobiti, između ostaloga, i u neposrednom kontaktu sa zaposlenicima pojedine kreditne institucije.

Detaljnije informacije o kreditima doznajte ovdje.