Opskrba banaka gotovim novcem eura

Objavljeno: 1.1.2023. Ažurirano: 11.3.2024.

Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 133/2022.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 31/2023.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 28/2024.)

PDF dokument (Prilog 3) potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.
  • Prilog 1 − Nalog za prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na RTGS DCA banke
  • Prilog 2 – Uputa o izvršenju prijenosa novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura
  • Prilog 3 − Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije koju banka upotrebljava za podizanje i polaganje gotovog novca
  • Prilog 4 − Narudžba gotovog novca
  • Prilog 5 − Specifikacija podignutoga gotovog novca
  • Prilog 6 − Specifikacija položenoga gotovog novca.

Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 105/2022.)

  • Prilog 2 – Narudžba gotovog novca eura iz predopskrbe
  • Prilog 3 – Specifikacija preuzetoga gotovog novca eura iz predopskrbe
  • Prilog 4 – Izjava o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta
  • Prilog 5 – Uputa o načinu dostavljanja, načinu prikupljanja i sastavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica

Smjernice o knjigovodstvenim evidencijama u razdoblju predopskrbe i nakon prelaska na gotovinu eura