Što je usluga iniciranja plaćanja?

Objavljeno: 5.11.2018.
Iniciranje plaćanja omogućuje izvršenje platne transakcije preko interneta ili mobilnih aplikacija

Usluga iniciranja plaćanja (engl. Payment Initiation Service, PIS) jest usluga koja korisnicima omogućuje da preko interneta ili mobilnih aplikacija iniciraju platne transakcije na teret svog računa za plaćanje u banci preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja (engl. Payment Initiation Service Provider, PISP). Banka koja vodi račun dužna je PISP-u dati informacije o iniciranju plaćanja, koje PISP prosljeđuje platitelju i primatelju plaćanja (trgovcu). Uslugom iniciranja plaćanja primatelju plaćanja pruža se sigurnost da je plaćanje uspješno inicirano, kao i da će biti izvršeno, kako bi se na taj način osigurali preduvjeti za isporuku kupljene robe ili usluge bez nepotrebne odgode.

Detaljnije informacije o Zakonu o platnom prometu i Zakonu o elektroničkom novcu doznajte ovdje.