Što treba znati o kamatnoj stopi na štednju?

Objavljeno: 23.4.2018.
Kamate na štednju mogu biti fiksne i promjenjive

Najveća prednost štednje u kreditnim institucijama jest mogućnost zarade u obliku kamate. Ugovorene kamate na štednju mogu biti fiksne i promjenjive. Kao i kod kreditnog poslovanja, ugovaranjem promjenjive kamatne stope preuzimamo kamatni rizik, odnosno mogućnost povećanja ili smanjenja kamatne stope koja će se primjenjivati u određenom roku na naš depozit. Ugovaranjem fiksne kamatne stope izbjegavamo kamatni rizik. U vezi s kamatnom stopom važno je napomenuti kako su kamatne stope kod štednje izražene na godišnjoj razini, što treba uzeti u obzir kod vlastitih izračuna očekivane zarade za rokove štednje različite od godine dana.

Detaljnije informacije o štednji doznajte ovdje.