U kojem roku mogu zatvoriti račun u banci bez plaćanja naknade?

Objavljeno: 5.11.2018.
Besplatan otkaz okvirnog ugovora moguć protekom roka od šest mjeseci

Zakonom o platnom prometu koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018. rok za besplatan otkaz okvirnog ugovora, koji potrošač ima sklopljen s bankom, skraćen je s 12 na 6 mjeseci. Slijedom toga, korisnik platnih usluga može bez naknade zatvoriti račun za plaćanje u banci nakon proteka roka od 6 mjeseci od dana sklapanja okvirnog ugovora.

Detaljnije informacije o Zakonu o platnom prometu i Zakonu o elektroničkom novcu doznajte ovdje.