Izlaganja

Stanje u bankarstvu i monetarna politika

2. 2008.

Monetarna politika

5. 2008.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog na konferenciji udruge Hrvatski izvoznici

11. 2008.

Izlaganje dr. Željka Rohatinskog na skupu Golden Growth: Restoring the Lustre of the European Economic Model

6. 2012.

Monetarna politika, izvoz i tečaj

6. 2015.

Monetarna politika

5. 2012.

Izlaganje guvernera HNB-a prof. dr. Borisa Vujčića na 18. znanstveno-stručnoj konferenciji Hrvatsko novčano tržište

5. 2015.

Izlaganje zamjenika guvernera HNB-a Relje Martića u Hrvatskom saboru

3. 2015.

Europska konkurentnost u otvorenom svijetu

3. 2015.

Izlaganje guvernera HNB-a prof. dr. Borisa Vujčića na 24. konferenciji Zagrebačke burze

10. 2014.

Pretraživanje izlaganja