Izlaganja

Izlaganje na konferenciji Dan velikih valova

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 10. 2009.

Ekonomska kriza i monetarna politika

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 7. 2009.

Ekonomska kriza i monetarna politika

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 5. 2009.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog na konferenciji za novinare

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 2. 2009.

Euro

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 6. 2007.

Predstavljanje srebrnog kovanog novca Ivan Meštrović

Govornik Dr. Željko Rohatinski, Gerard Danaher, Jillian O´Keeffe, Damir Polančec
Datum 2. 2007.

Predavanje Charlesa McCreevya, povjerenika Europske unije za unutarnje tržište i usluge

Govornik Gerard Danaher, Charles McCreevy, Damir Polančec
Datum 9. 2007.

Financijska tržišta i monetarna politika

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 10. 2006.

Izlaganje guvernera HNB-a dr. Željka Rohatinskog u Hrvatskom Saboru

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 6. 2006.

Aktualna ekonomska situacija i mjere monetarne politike

Govornik Dr. Željko Rohatinski, na dužnosti guvernera HNB-a od 12. srpnja 2000. do 7. srpnja 2012.
Datum 11. 2003.

Pretraživanje izlaganja