Kompleti kovanog novca

Objavljeno: 30.6.1994. Ažurirano: 21.12.2022.

Odluka o izdavanju kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2022." 
(NN, br. 150/2022.)
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2022."
(NN, br. 92/2022.)
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2021."
(NN, br. 121/2021.)
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2020."
(NN, br. 138/2020.)
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja 2019.
(NN, br. 101/2019.)
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja 2018.
(NN, br. 51/2018.)
Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete
(NN, br. 109/2017.)
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2017. 
(NN, br. 49/2017.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2016. 
(NN, br. 46/2016.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2015. 
(NN, br. 57/2015.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2014. 
(NN, br. 63/2014.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja 2013.
(NN, br. 69/2013.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta optjecajnoga kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2013. 
(NN, br. 40/2013.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2012. 
(NN, br. 39/2012.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja 2011.
(NN, br. 108/2011.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2011. 
(NN, br. 89/2011.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2010. 
(NN, br. 74/2010.)
Odluka o dopunama odluka Hrvatske narodne banke o izdavanju numizmatičkih kompleta, izdavanju dukata i izdavanju i prodaji kovanog novca
(NN, br. 34/2010.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2009. 
(NN, br. 50/2009.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2008. 
(NN, br. 58/2008.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2007. 
(NN, br. 77/2007.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2006. 
(NN, br. 76/2006.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2005. 
(NN, br. 57/2005.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2004. 
(NN, br. 61/2004.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2003. 
(NN, br. 95/2003.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2002. 
(NN, br. 49/2002.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2001. 
(NN, br. 53/2001.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja 2001.
(NN, br. 44/2001.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 2000. 
(NN, br. 104/2000.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1999. 
(NN, br. 64/1999.)
Ispravak Odluke o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa, s oznakom godine kovanja 1998. 
(NN, br. 150/1998.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1998. 
(NN, br. 147/1998.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja 1997.
(NN, br. 134/1997.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1997. 
(NN, br. 103/1997.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa, s oznakom godine kovanja 1996. 
(NN, br. 87/1996.)
Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta prigodnog optjecajnog kovanog novca RH, kuna i lipa, izdanog u razdoblju 1994-1996. godine 
(NN, br. 87/1996.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa, s oznakom godine kovanja 1994. i 1995. 
(NN, br. 20/1996.)
Odluka o izdavanju kompleta optjecajnog kovanog novca RH kuna i lipa
(NN, br. 50/1995.)
Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca RH kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1993. 
(NN, br. 50/1994.)