Prigodni optjecajni kovani novac od 5, 2, 1 kune; 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe

Objavljeno: 12.7.1995. Ažurirano: 5.6.1996.

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca od 10 lipa "OUN"
(NN, br. 44/1996.)
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 10 lipa "OUN"
(NN, br. 44/1996.)

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca od 50 lipa "Europsko nogometno prvenstvo - Engleska 1996."
(NN, br. 44/1996.)
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 50 lipa "Europsko nogometno prvenstvo - Engleska 1996."
(NN, br. 44/1996.)

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca "Olimpijske igre - Atlanta 1996."
(NN, br. 44/1996.)
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca "Olimpijske igre - Atlanta 1996."
(NN, br. 44/1996.)

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca kuna i lipa "FAO"
(NN, br. 47/1995.)
Odluka s osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca kuna i lipa "FAO"
(NN, br. 47/1995.)

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"
(NN, br. 47/1995.)
Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"
(NN, br. 47/1995.)