Izdavanje, osnovna obilježja apoena, puštanje u optjecaj

Objavljeno: 13.5.1994. Ažurirano: 12.7.1995.

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca 
(NN, br. 47/1995.)

Odluka o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca 
(NN, br. 47/1995.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike 
(NN, br. 68/1994.)

Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike 
(NN, br. 44/1994.)

Odluka o puštanju u optjecaj novčanica i kovanog novca kuna i lipa 
(NN, br. 37/1994.)

Odluka o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe 
(NN, br. 37/1994.)

Odluka o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske 
(NN, br. 37/1994.)