Godine kovanja optjecajnog kovanog novca

Objavljeno: 12.7.1995. Ažurirano: 1.2.2022.

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja
"2022." (NN, br. 12/2022.)
"2021." (NN, br. 10/2021.)
"2020." (NN, br. 125/2019.)
"2019." (NN, br. 13/2019.)
"2018." (NN, br. 132/2017.)
"2017." (NN, br. 22/2017.)
"2016." (NN, br. 46/2016.)
"2015." (NN, br. 31/2015.)
"2014." (NN, br. 51/2014.)
"2013." (NN, br. 45/2013.)
"2012." (NN, br. 104/2012.)
"2011." (NN, br. 30/2011.)
"2010." (NN, br. 34/2010.)
"2009." (NN, br. 18/2009.)
"2008." (NN, br. 32/2008.)
"2007." (NN, br. 11/2007.)
"2005." (NN, br. 13/2005.)
"2004." (NN, br. 51/2004.)
"2003." (NN, br. 25/2003.)
"2002." (NN, br. 17/2002.)
"2001." (NN, br. 13/2001.)
"2000." (NN, br. 64/2000.)
"1999." (NN, br. 17/1999.)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999." (NN, br. 38/1999.)
"1998." (NN, br. 80/1998.)
"1997." (NN, br. 49/1997.)
"1996." (NN, br. 38/1996.)
"1995." (NN, br. 47/1995.)