Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za ožujak 2017.

Datum 28.4.2017.

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2017.

Datum 31.3.2017.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za četvrto tromjesečje 2016.

Datum 31.3.2017.

Komentar monetarnih kretanja za siječanj 2017.

Datum 28.2.2017.

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2016.

Datum 2.2.2017.