Koje promjene u etičkom okviru HNB-a donosi Eurosustav?

Objavljeno: 29.9.2021.

Ulaskom Hrvatske narodne banke u Eurosustav, osim opsežne operacije zamjene valute i svih promjena u poslovanju koje će uslijediti, HNB će postati obveznikom primjene Smjernice (EU) 2015/855 Europske središnje banke o utvrđivanju načela etičkog okvira Eurosustava.

U praksi to znači da će ulazak u Eurosustav, uz pravila i načela koja su već inkorporirana u etički sustav Hrvatske narodne banke zbog činjenice da je Banka ušla u sustav jedinstvenoga nadzornog mehanizma, dovesti do potrebe za propisivanjem pravila koja se, među ostalim, odnose na dodatna ograničenja u ključnim osobnim financijskim transakcijama određenih kategorija zaposlenika (prije svega kod deviznih transakcija, transakcija sa zlatom, trgovanja državnim vrijednosnim papirima europodručja). Time se etički okvir HNB-a nadograđuje dodatnom prilagodbom etičkim okvirima središnjih banaka država čija je službena valuta euro, što je bitan element kredibiliteta Eurosustava, ključan za osiguranje povjerenja europskih građana u njega.