Odluka o izmjeni odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

Objavljeno: 28.5.2019.

Nacrtom Odluke o izmjeni odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike (u nastavku teksta: ESRB) od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4) vrši se usklađivanje teksta predmetne Odluke s Preporukom ESRB-a od 15. siječnja 2019. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2019/1). Izmjene se odnose na prag značajnosti ispod kojeg se primjenjuje izuzeće (de minimis) od primjene mjere, koji je donijelo odgovarajuće tijelo Estonije, a čiju je uzajamnu primjenu preporučio ESRB.

Pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave dostavite na adresu elektroničke pošte mpmjere@hnb.hr do 26. lipnja 2019., s naznakom da je riječ o komentarima na Nacrt Odluke o izmjeni odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4).

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Predloženo je da navedena Odluka o izmjeni odluke stupi na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".