Pretraživanje publikacija

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 10

Datum Veljača 2020.

Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? Priča o dva kreditna uzleta i dvije krize

Publikacija Istraživanja
Datum Siječanj 2020.
Broj I-56
Autori Evan Kraft i Ivan Huljak

Poteškoće europskih banaka tijekom globalne financijske krize – uloga tokova kapitala

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2020.
Broj P-46
Autor Mislav Brkić

Inozemna izravna vlasnička ulaganja i premija stranog vlasništva: slučaj Hrvatske

Publikacija Istraživanja
Datum Siječanj 2020.
Broj I-55
Autori Matej Bule i Andrijana Ćudina

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 7

Datum Prosinac 2019.

Ekonomski bilten, broj 8/2019.

Datum Prosinac 2019.

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2019.

Datum Studeni 2019.

Bilten, br. 255

Datum Studeni 2019.

Platne transakcije i računi – 2018.

Datum Rujan 2019.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 9

Datum Rujan 2019.

Pretraživanje publikacija