Zamjena oštećenoga gotovog novca od drugih donositelja u RH

Objavljeno: 6.4.2021.
HNB zamjenjuje oštećeni gotov novac od drugih donositelja koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj iz članka 6. stavka 7. i članka 9. stavka 4. Odluke o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem

Uvjeti zamjene oštećenoga gotovog novca kune

Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećene novčanice i oštećeni kovani novac kune ako ispunjavaju uvjete za zamjenu prema važećoj Odluci o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem.

Zamjena oštećenih novčanica

Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećene novčanice kune od pravnih osoba specijaliziranih za prijevoz gotovog novca koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Za oštećene novčanice ne postoji uvjet za minimalnu količinu koja se dostavlja na zamjenu.

Ako su obojene novčanice kune oštećene zbog tehničke neispravnosti sigurnosnog spremnika ili nepravilnog rukovanja sigurnosnim spremnikom, Hrvatska narodna banka zamjenjuje ih samo uz priloženi ispunjeni Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih novčanica kune koji podnosi vlasnik obojene novčanice kune ili pravna osoba specijalizirana za prijevoz gotovog novca. Uz obojenu novčanicu kune, podnositelj je dužan dostaviti zapisnik, izjavu ili drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je do oštećenja došlo zbog navedenih događaja i sigurnosno-tehnički list ili podatke o štetnosti sastava tinte iz elektrokemijskog spremnika kojom je novčanica kune obojena.

Novčanice moraju biti osušene i zapakirane u plastične sigurnosne vreće s vidljivo istaknutom naznakom da je riječ o novčanicama obojenima elektrokemijskom zaštitom.

Zamjena oštećenoga kovanog novca

Hrvatska narodna banka zamjenjuje i oštećeni kovani novac kune od pravnih i fizičkih osoba koje imaju sjedište, odnosno prebivalište, u Republici Hrvatskoj, a najmanja količina oštećenoga kovanog novca koji se donosi na zamjenu iznosi 1.000 komada.

Postupak zamjene oštećenoga gotovog novca kune

Pošiljatelj je dužan unaprijed pisanim putem najaviti moguću pošiljku oštećenoga gotovog novca Hrvatskoj narodnoj banci na e-adresu gotov.novac@hnb.hr.

Za najavu pošiljke pošiljatelj mora dostaviti sljedeće podatke:

 1. naziv i sjedište te osnovnu djelatnost tvrtke/fizičke osobe
 2. ako je pošiljatelj fizička osoba, ime i prezime te adresu prebivališta fizičke osobe
 3. datum planirane dostave oštećenoga gotovog novca u Hrvatsku narodnu banku
 4. način stjecanja vlasništva nad oštećenim gotovim novcem
 5. podatke o broju računa na koji će Hrvatska narodna banka uplatiti iznos zamijenjenoga gotovog novca
 6. specifikaciju oštećenoga gotovog novca prema količini, izdanjima, apoenima i ukupnim iznosima
 7. izjavu da oštećeni gotov novac nije bio izložen štetnom djelovanju koje može u doticaju s pošiljkom imati negativne posljedice za zdravlje zaposlenika Hrvatske narodne banke
 8. podatke o načinu dostave pošiljke Hrvatskoj narodnoj banci (prijevoz specijaliziranih tvrtki, slanje poštom, osobna dostava ili slično).

Hrvatska narodna banka u pisanom će odgovoru na zaprimljenu najavu, a nakon njezina razmatranja, obavijestiti pošiljatelja o odobrenju ili odbijanju prihvaćanja najavljene pošiljke.

U slučaju odobrenja prihvaćanja pošiljke Hrvatska narodna banka obavijestit će pošiljatelja i o:

 1. iznosu naknade za obradu pošiljke, ako je ima
 2. iznosu koji će biti uplaćen pošiljatelju na dostavljeni broj računa
 3. mogućem terminu zaprimanja pošiljke.

Ako je pošiljatelj suglasan s informacijama u obavijesti, obvezan je u odgovoru na zaprimljenu obavijest to potvrditi i dostaviti pošiljku.

Ako se Hrvatskoj narodnoj banci dostavi nenajavljena pošiljka, ili se pošiljka dostavi bez izričitog odobrenja, Hrvatska narodna banka neće prihvatiti pošiljku, odnosno pošiljka će se vratiti pošiljatelju.

Naknada za analizu i zamjenu oštećenoga gotovog novca kune

Hrvatska narodna banka utvrdit će i naplatiti naknadu za analizu gotovog novca kune u skladu s člankom 14. Odluke o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem.

Isplatu vrijednosti zamijenjenoga oštećenoga gotovog novca kune Hrvatska narodna banka provodi isključivo u kunama, uplatom na račun pošiljatelja oštećenoga gotovog novca (u nastavku teksta: pošiljatelj). Pošiljatelju se uplaćuje iznos zamijenjenoga oštećenoga gotovog novca umanjenog za eventualni iznos naknade, ako se naknada naplaćuje.